(6) kommenttia

Puolueet alkavat jakaa johtopaikkoja Kirkkonummen uudelle valtuustokaudelle – ensin jaetaan pisteitä, sitten tuodaan nimiä esiin

Kuntavaaleissa ylivomaisesti eniten ääniä sai Anders Adlercreutz. Toiseksi tuli Timo Haapaniemi. Molemmat ovat kunnahallituksen jäseniä nykyisin.

Kuntavaalien jälkeinen luottamushenkilöiden paikkajako eri toimielimiin alkaa Kirkkonummella virallisesti ensi viikolla. Aluksi käytetään hyväksi vajaat 10 vuotta sitten luotua pisteytysjärjestelmää.

Paikkajako on hyvin monivaiheinen systeemi. Oman vaikeuskertoimensa tuo se, että Kirkkonummella on uusi hallintojärjestelmä, joka vähentää keskeisten luottamushenkilöiden lukumäärää. Jaettavaa on entistä vähemmän.

Paikkojen jako alkaa luottamushenkilötoimikunnassa, jota johtaa Timo Haapaniemi (kok.). Epävirallisesti toimielin kulkee pisteytystoimikunnan nimellä.

Pisteytyssysteemi on Kirkkonummelle luotu vajaat 10 vuotta sitten ja se on sovitettu kunnan uuteen hallintosääntöön. Haapaniemen mukaan mallia otettiin aikanaan hyvin pitkälle Espoosta.

Toimikunta jakaa kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen paikat pisteiden mukaan aluksi neljään ”koriin”. Perusteena käytetään valtuutettujen äänimääriä ja malli on täysin matemaattinen.

Henkilöiden nimiä ei tässä vaiheessa vielä käytetä. Niistä päättävät puolueet itse keskuudessaan. Tässä vaiheessa pitää ottaa huomioon tasa-arvolaki eli mies-nais -kiintiöt.

− Toimikunta kokoontui itse asiassa jo kolme kertaa ennen vaaleja ja viimeksi vaalipäivänä. Tällöin sovittiin vielä yhteisistä pelisäännöistä ja uskon vakaasti, että systeemi toimii tälläkin kertaa, Haapaniemi sanoo.

Käytännössä jako jatkuu siten, että puolueet pääsevät valitsemaan mieluisimpia posteja suuruusjärjestyksessä vuorollaan.

Vaalien jälkeen suurin ryhmä on Kokoomus. Toisena on RKP:n ja KD:n vaaliliitto, jolla on sama paikkamäärä – 13 – kuin Kokoomuksella, mutta vaaleissa runsaat sata ääntä vähemmän.

Seuraavaksi tulevat Vihreät, SDP, Perussuomalaiset, Keskusta ja Vasemmistoliitto.

Puolueiden voimasuhteissa suurin muutos tapahtui, kun Vihreät sai neljä lisäpaikkaa.

Suurin mielenkiinto ainakin kuntalaisten silmissä kohdistuu kahteen kärkipostiin: Kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajuuksiin.

Kokoomus voi vaatia vaalituloksen perusteella kunnanhallituksen ykköspaikkaa itselleen ja RKP luontevasti valtuuston puheenjohtajuutta niin kuin nykyisinkin tilanne on.

Molemmissa puolueissa ykkösehdokkaiden asema on vaalituloksen mukaan vahva.

Kokoomuksessa Haapaniemi sai selvästi eniten ääniä eli vajaat 200 enemmän kuin kunnanhallituksen nykyinen puheenjohtaja Raija Vahasalo.

RKP:ssä kansanedustaja Anders Adlercreutzin äänimäärä oli omaa luokkaansa. Hän sai noin 10 prosenttia kaikista Kirkkonummen äänistä.

Adlercreutz voi ”hyvällä omalla tunnolla” pyytää itselleen sellaisen paikan puolueen kiintiöstä kuin haluaa.

Kirkkonummen uudessa hallintomallissa on enää isoja ja tärkeitä lautakuntia vain neljä.

Ne ovat perusturvalautakunta, sivistys-ja vapaa-ajanlautakunta, kuntatekniikan lautakunta sekä rakennus-ja ympäristölautakunta.

Myös uusi kuntakehitysjaosto ja sen puheenjohtajuus on merkittävä luottamustoimi.

Lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Taka-ajatuksena on ollut myös se, että puheenjohtajat olisivat kunnanhallituksessa, vaikkei sitä johtosääntöön ole kirjattukaan.

Uudessa mallissa on puolueilla hyvä mahdollisuus rakentaa ”supervaltuutetun” tehtäviä, jos niin halutaan.

Oman erikoisuutensa uuteen valtuustokauteen tuo sote-uudistus, jos ja kun se toteutuu vajaan kahden vuoden kuluttua.

Perusturvalautakunta lakkautetaan siinä vaiheessa, kun sote-asiat poistuvat kunnan päätöksenteosta.

− Voi tietysti ajatella, että perusturvalautakunta ei ole enää kovin kiinnostava. Toisinkin voi asian nähdä. Sote-asiat ovat kuntalaisten palveluiden kannalta aivan keskeisiä ja ylimenokausi on erittäin tärkeä, Haapaniemi sanoo.

Kirkkonummen uusi kunnanvaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 19.6. ja silloin valtuusto tekee valinnat eri toimielimiin.

Jos puolueiden neuvotteluissa ei ole löytynyt yksimielisyyttä, valtuusto joutuu äänestämään henkilöistä.

Toimittaja: Paavo Rantalainen
 

(6) kommenttia

Kommentit (6)

Sivut

Kummallinen tauti tuo tarkastuslautakunnan alituinen unohtaminen ja vähättely.
Kertauksena vielä kerran: Tarkastuslautakunta on kuntalain mukaan ainoa pakollinen lautakunta, joka kunnasta on pakko löytyä kahden muun pakollisen toimielimen (valtuusto ja kunnanhallitus) ohella. Ei myöskään tarvitse kuin vilkaista kunnan organisaatiokaaviota, kun tarkastuslautakunnan painoarvo selviää. Organisatorisesti Tarkastuslautakunta sijoittuu kunnanhallituksen yläpuolelle ja toimii suoraan valtuuston alaisuudessa. Varsinkin Kirkkonummen kaltaisessa kunnassa, jossa taloudellisten resurssien niukkuuden vuoksi jokaisen euron käyttö on huolellisesti harkittava, Tarkastuslautakunta on korostetun tärkeässä roolissa.
Juha Blomfelt, varavaltuutettu (KOK)
Edellä olevat kommentit laittoivat miettimään että milläköhän periaatteilla kuntaa haluttaisiin johdettavan?

Samalla miettien Ameriikan 'erästä' lähtötilannetta v. 1776. Siellä Atlantin toisella puolen about 200 v. sitten käytiin varsin perustavanlaatuista debattia paikallisten kesken kun päätöksiä tehtiin. Usein myös tilanteiden eteneminen vaikutti siihen mikä ao. debatin argumentti sai kannatusta. Ajoitus siis ennen kaikkea versus omaehtoinen sanelu.
RR_potenssiin2
Armeijassa opitaan johtamaan kuudenmiehen ryhmää tai sitte ehkä joukkueen verran miehiä. Tätäkin vain muutaman kuukauden verran. Suurin piirtein saman verran oppii kesäharjoittelijana nokkamiehenä raksalla.
Kiviä polun varteen
Mutta nämä ovat Kirkkonummella päteneet ja siksi olemmekin tässä tilanteessa, jossa ammattijohtajat kaikkoavat täältä.
Veera
AUK:ssa aikoinaan minulle opetettiin johtamistaidon 5 sääntöä:
- uhkailu
- kiristys
- katteettomat lupaukset
- lahjonta
- 1m kakkosnelsosta

En nyt ole aivan varma että tahtoisin nähdä näitä inttioppeja sovellettavan kuntamme johtopaikolla. Joten toivottavasti johtamisoppeja voi intin ulkopuolellakin oppia.
Jerri Kämpe-Hellenius

Sivut

Kommentoi

Seuraa Viisykköstä

Sulje ilmoitusx